ماهیار

کوچه باغ


[ بازدید : 11 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 13:12 ] [ نگارنده ]
[ ]

شعری از بهار

بهار غزل ضربي در دستگاه ماهور

زمن نگارم خبر ندارد

خبرندارم من از دل خود

کجا رود دل که دلبرش نيست

امان ازاين عشق فغان ازاين عشق

همه سياهي همه تباهي

بهار مضطر منال ديگر

جز انتظار و جز استقامت

به حال زارم نظر ندارد

دل من از من خبر ندارد

کجا پرد مرغ که پر ندارد

که غير خون جگر ندارد

مگر شب ما سحر ندارد

که آه و زاري اثر ندارد

وطن علاج دگر ندارد

ز هر دو سر بر سرش بکوبند

کــسي که تيغ دو سر ندارد[1][1] - ديوان اشعار محمدتقي بهار. محمدتقي بهار. ص 1322.


[ بازدید : 5 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ يکشنبه 31 خرداد 1394 ] [ 23:09 ] [ نگارنده ]
[ ]

فن سخنوری

تعریف سخنوری

سخنوری فنی است که برای اثبات مقاصد و نفوذ در دیگران و تحت تأثیر قرار دادن آنان به کار می رود . قالب بیان جمله و کلام است که به دستیاری اندیشه ، واژه و صوت جلوه گر می شود .

* * *

هدف از سخنوری بیان و تفهیم موضوعی خاص به شنونده است ، به طوری که این بیان بتواند بخشی از تفکّرات و کیفیّات نفسانی شنونده چون : مهر ، کین ، غم ، شادی و ... را در جهت خاصی برانگیزد که این کار از راه چشم و گوش و بیشتر به کمک عواطف و احساسات صورت می گیرد .

* * *


[ بازدید : 11 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 22:30 ] [ نگارنده ]
[ ]

ادبیات چیست؟

تعریف ادبیات

ادبیات به مجموعه سخن‌های انسانی که در قالب‌های گفتاری، نوشتاری و یا دیگر قالب‌ها مانند قالب الکترونیکی گرد آمده باشند، گفته می‌شود. ادبیات برای تبادل تجربیات پرمفهوم موجودیت یافته و به ما فرصت می¬دهد تا در انواع تجربیات به شکلی تخیلی شرکت کنیم. ادبیات به ما فرصت می¬دهد تا کامل¬تر، عمیق¬تر، غنی¬تر و هشیارتر زندگی کنیم. [1] ملت‌ها و تیره‌ها همان گونه که دارای نهادها، مکتب‌های فلسفی یا دوران‌های تاریخی هستند، می‌توانند دارای ادبیات نیز باشند. در باور همگانی ادبیات یک تیره یا ملت، مجموعه متن‌هایی است که آثار ماندگار و برجستة پیشینیان و هم روزگاران آن تیره و ملت را تشکیل می‌دهد. یکی از طبقه‌بندی‌های مشهور و پرکاربرد متن‌های ادبی، طبقه‌بندی دوگانه‌ای است که بر اساس آن متن‌ها به دو گونة اصلی شعر و نثر تقسیم می‌شوند. این طبقه‌بندی سنت دیرینه‌ای در زبان فارسی و ادبیات جهان دارد و سخنوران و فیلسوفان از دیرباز در پی پر رنگ کردن خط ظریف میان این دو و ارائة تعریفی فراگیر و تمیزدهنده از شعر و نثر بوده‌اند.


[ بازدید : 6 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 28 خرداد 1394 ] [ 23:23 ] [ نگارنده ]
[ ]

حکایت پرکاری

عطاری در خانه نشسته بود، به پسرش گفت: قربان بابا ببین باران می آید؟

پسر گفت: جان پدر، این گربه هم اکنون از بیرون آمده است، دست به پشتش بمالَ اگر خیس است که باران می بارد و اگر
خیس نیست نمی بارد.

عطار گفت: آن سنگ یک من را بده، می خواهم چیزی را وزن کنم.

پسر گفت: این گربه را من دیروز کشیدم، درست یک من است. عطار گفت: آن نیم رزع را بیاور تا چیزی را اندازه بگیرم.

پسر گفت: من صبح اندازه گرفتم، این گربه از دم تا به گوش نیم زرع است.

عطار که از جواب های پسرش خسته شده بود، گفت: پس برخیز، همان گربه را بگیر و بیاور به دست من بده

پسر گفت: جان بابا، آن همه کار ها را من کردم. این یکی را دیگر خودتان بکنید !؟

[ بازدید : 36 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ جمعه 29 خرداد 1394 ] [ 23:2 ] [ نگارنده ]
[ ]

مولوی

مولویآمده ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم


ور تو بگوییم که نی، نی شکنم شکر برم


آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان


تا سوی جان و دیدگان مشعلة نظر برم


آمده ام که ره زنم، برسر گنج شه زنم


آمده ام که زر برم، زر نبرم خبر برم


گر شکند دل مرا جانم بدهم به دل شکن


گر زسرم کله برد من ز میان کمر برم


اوست نشسته از نظر، من به کجا نظر کنم


اوست گرفته شهر دل ، م به کجا سفر برم


آنکه ز زخم تیر او کوه شکاف می کند


پیش گشاد تیر او، وای اگر سپر برم


گفته ام آفتاب را گر ببری تو تاب خود

تاب تو را چه تب کنم، گفت بلی اگر برم

آنک ز تاب روی او نور صفا به دل کشد

وانک ز جوی حس او آب سوی جگ برم

در هوس خیال او همچو خیال گشته ای

وز سر رشک نام او، نام رخ قمر برم

این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من

گفت بخور، نمی خوری پیش کس دگربرم [1]


[1] - کلیات شمس تبریزی، جلال الدین محمد مولوی. با قلم بدیع الزمان فروزانفر. ص 542.


[ بازدید : 6 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ سه شنبه 26 خرداد 1394 ] [ 23:02 ] [ نگارنده ]
[ ]

کارنامک

کارنامک (رزومه )

سهراب فاضل


[ بازدید : 9 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 22:39 ] [ نگارنده ]
[ ]

گزیدۀ اشعار سهراب فاضل

گزيدۀ اشعار


[ بازدید : 26 ] [ امتیاز : 3.6 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 22:38 ] [ نگارنده ]
[ ]

کتاب

آخرین کتاب چاپ شده

کتاب نگارش و متون فارسی ( فارسی عمومی دانشگاه) وارد بازار کتاب شد


[ بازدید : 7 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 22:22 ] [ نگارنده ]
[ ]

واژۀ مقدس

سخن مگویید از عشق

اگر معرفت ندارید و غمی در دل


[ بازدید : 7 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 22:21 ] [ نگارنده ]
[ ]

گزارش نویسی و مکاتبات اداری

گزارش نویسی و مکاتبات اداری

مقدمه

این بخش اختصاری است از نکات مهم شیوۀ املای فارسی و گزارش نویسی و ... که در مکاتبات اداری و دانشگاهی رعایت آن ضروری می باشد .

مقصود از انجام این پژوهش ، آشنایی بیشتر کارکنان سازمان های اداری و دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی با قواعد مهم شیوۀ املا و رسم الخط فارسی و گزارش نویسی و مکاتبات اداری می باشد . از آنجا که پژوهش حاضر تنها مکاتبات اداری و دانشگاهی را مدّ نظر داشته ، از طرح بحث های طولانی و مطالب گوناگون قواعد نگارش خودداری گردیده است . امید است از این راه جمع بیشتری از دوستداران زبان و ادب فارسی با اصول نگارش آشنا شوند


[ بازدید : 18 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 22:16 ] [ نگارنده ]
[ ]

نگارش و ویرایش

املای کلمات
کلمات فارسی يا اروپایی که به قياس قواعد و کلمات عربی غلط نوشته می
شوند:
الف) علامت جمع عربی « ات» ، « يات» ، « جات» خاص کلمات عربی است
و آوردن آنها بر سر کلمات فارسی درست نمی باشد .
فرمايشات ، دستورات ، گزارشات ، نگارشات
فرمايش ها ، دستورها ، گزارش ها ، نگارش ها
تلگرافات ، گرايشات ، سفارشات

تلگراف ها ، گرايش ها ، سفارش ها

[ بازدید : 7 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
ادامه مطلب
[ شنبه 30 خرداد 1394 ] [ 22:14 ] [ نگارنده ]
[ ]

قاصدک

قاصدک از اخوان ثالث


قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟

از كجا وز كه خبر آوردی ؟

خوش خبر باشی ، اما ،‌اما

گرد بام و در من

بی ثمر می گردی

انتظار خبری نیست مرا

نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری

برو آنجا كه بود چشمی و گوشی با كس

برو آنجا كه تو را منتظرند

قاصدك

در دل من همه كورند و كرند

دست بردار ازین در وطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ

با دلم می گوید

كه دروغی تو ، دروغ

كه فریبی تو. ، فریب

قاصدك

هان،

ولی ... آخر ... ای وای

راستی آیا رفتی با باد ؟

با توام ، آی! كجا رفتی ؟ آی

راستی آیا جایی خبری هست هنوز ؟

مانده خاكستر گرمی ، جایی ؟

در اجاقی طمع شعله نمی بندم خردك شرری هست هنوز ؟

قاصدك

ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گریند.


[ بازدید : 9 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 22:12 ] [ نگارنده ]
[ ]

فاصله ها

فاصله ها

غم من

غم فاصله هائیست که تو با گام های سکوتت

آن را هر لحظه بیشتر و بیشتر می کنی

سکوت تو ، نشانۀ تصدیق نیست

امّا من ، در انتظار ما بود

و اکنون ، بی تو و بی خود وبی ماشدم

و از این همه ، برای من ، هیچ نمانده است

جز برای تو

خرسندی از آزردگی من

آری سکوت تو مساوی است با دل شکستگی من

پس باز هم سکوت کن !

باز هم سکوت کن !


[ بازدید : 6 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 13:17 ] [ نگارنده ]
[ ]